Judith Bosboom Fotografie
1 2 3 4 5 6 7 8
waterbouwkundige kunstwerken
Van links naar rechts:

Haringvlietdam, Afsluitdijk, Oosterscheldekering, Haringvlietdam, Maeslantkering, Maasvlakte